1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for NordlysEnergi-nettsiden ("Nettsiden") NordlysEnergi AS ("vi" eller "oss") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.
Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

- Navn

- Telefonummer

- Epost

- Fødselsdato

- Adresse/Fakturaadresse, Postnr og sted

- Målestand

- Målernr

- Målerpunkt ID

- Elektronisk Signatur

- IP Adresse

 

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

3.1. Tilby nettside og app:

Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.

3.2. Gjennomføre strømleveranse:

Vi bruker opplysninger for å starte opp leveranse av strøm og til fakturering.

3.3. Opprette brukerkonto:

Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk/fakturaer.

3.4. Kundeservice:

Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

3.5. Statistikk:

Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.
Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.
Vi benytter oss av IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Vi overfører ikke informasjon som du har avgitt ved bestilling av strømavtaler.
Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

Eksempel på informasjon som overføres: 

 • IP - adresser
 •  

  5. Server og vert

  Denne nettsiden kjøres av servere (Vert i USA). Verten samler inn personopplysninger når du besøker denne nettsiden, inkludert:

  - Informasjon om din nettleser, nettverk og enhet

  - Nettsider du besøkte før du kom til denne nettsiden

  - Nettsider du viser mens du er på denne nettsiden

  - Din IP-adresse

  Verten trenger dataene for å drive denne nettsiden, og for å beskytte, forbedre plattformen og tjenestene. Verten analyserer dataene i en de-personalisert form.

   

   6. Dine rettigheter

  Du kan ha rett til å be oss å:

  - Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  - Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

  - Oppdatere dine personopplysninger.

  - Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

  - Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

  - Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.

  Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.
  Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

  7. Tredjeparter

  Nettsiden kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med retningslinjer for personvern for disse nettsidene, dersom du følger noen av lenkene på nettsiden. NordlysEnergi fraskriver seg ansvar for innholdet i retningslinjene for personvern hos tredjeparter.

  7.1. JotForm Inc

  JotForm er en tjeneste vi bruker til våre bestillingsskjemaer ved bestilling av strømavtaler. Du kan lese mer om JotForm sin sikkerhet og pesonvernsbehandling her:

  https://www.jotform.com/security/
  https://www.jotform.com/privacy/

  7.2. Elhub AS

  Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

  https://elhub.no/personvern-og-sikkerhet/personvern-i-elhub/

  8. Endringer i personvernerklæringen

  Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår. Denne personvernerklæringen trer i kraft og gjelder fra publiseringsdato. Når du bruker nettsiden vår, er det ditt ansvar å holde deg oppdatert fra tid til annen.

  9. Kontaktinformasjon

  Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

  Kontaktperson: ks@nordlysenergi.com

  Telefonnummer: 22 12 00 72

  E-postadresse: ks@nordlysenergi.com

  Adresse: PB 5828 Majorstuen, 0308 Oslo